ZigaForm version 4.7.9

67 let upokojitvena starost, 42 let delovne dobe, 34 najboljših zaporednih let za izračun osnove in 52% izplačilo – boste preživeli?

Dolgo časa se že govori o nujnosti sprememb v našem pokojninskem sistemu z namenom, da bi se zagotovila njega dolgoročna vzdržnost. Očitno so zalegla tudi opozorila iz Evrope, tako da so se zadeve premaknile naprej. Na žalost pa so rešitve še vedno enake: podaljševanje delovne dobe, dvigovanje upokojitvene starosti, podaljševanje obračunskega obdobja za osnovo in zniževanje odstotka izplačil. Reforma v tej obliki je že tretja zapored, očitno pa pičli rezultati ne zaležejo dovolj, da bi zakonodajalec razmišljal o vsebinskih spremembah sistema , temveč se vedno znova poslužuje istih prijemov. Novi predlog je zadevo verjetno prignal do roba, tako da bo v naslednjem koraku potrebno poseči po drugačnih ukrepih, saj uporaba tovrstnih postaja že nesmiselna. Kajti, če bomo nadaljevali s tem načinom bodo omejitve postale tako visoke, da jih nihče več ne bo dosegel.

Potrebno se je sprijazniti z dejstvom, da model kot ga imamo sedaj, pri obstoječi demografski sliki, ne more preživeti naslednjih 30 let, zatorej je potrebno razmisliti o ukrepih, ki bodo spodbudili dodatne oblike varčevanje za pokojnino:

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer se denar dejansko plemeniti v imenu in za račun vlagatelja.
Davčne olajšave za vse oblike pokojninskega varčevanje ne glede ali II. ali III. steber
Znižanje obveznih prispevkov za pokojninsko zavarovanje
Kaj praktično pomenijo številke navedene na začetku članka?

Če predpostavimo, da začnete delati z minimalno plačo, da je povprečna plača v SLO okrog 1.000 EUR in da se bo povečevanje zaslužka začelo šele po nekaj letih delovne dobe, lahko

izračunamo, da bo osnova za izračun pokojnine okrog 800 EUR, kar pomeni pokojnina cca 400 EUR. In to pod pogojem da ste izpolnili vse zahtevane pogoje. V kolikor pa še upoštevamo predčasne upokojitve, nedoseganje polne delovne dobe , invalidske upokojitve, pa bo ta številka še nižja.

Ali lahko preživite s 400 EUR mesečno?

Kakšne možnosti so trenutne dodatne možnosti?

Varčevanje v II. stebru. Gre za prostovoljno dopolnilno pokojninsko zavarovanje. V tem primeru je prednost v tem, da dobite povrnjen del sredstev v obliki davčne olajšave do maksimalno 5,844% bruto plače. Seveda je to samo en del zgodbe, saj boste ob izplačilu deležni obdavčitve, gre namreč za t.i. odloženo dohodnino. Ta oblika dodatnega pokojninskega varčevanja je predvsem namenjena delodajalcem za njihove zaposlene, saj vplačila za delodajalca predstavljajo davčno priznani strošek.

Varčevanje v III. stebru. V tem primeru gre za življenjska zavarovanja za zavarovanje rizika dolgoživosti. Zanimiva oblika varčevanja, ki ob izteku zagotavlja oplemeniteni vloženi kapital in dodatno zbrani dobiček pripisan skozi vsa leta. Prednost tega produkta je v tem, da dobiček ni obdavčen. Trenutna tehnična obrestna mera 1,75%, trenutni letni dobički cca 1,5%. Problem so visoki stroški.

Varčevanje v bančnih produktih. Na trgu se že pojavljajo dolgoročni varčevalni produkti, ki jih ponujajo banke, vendar je potrebno vedeti, da za te produkte velja obdavčitev v kolikor obresti presežejo 1.000 letno, da so obrestne mere v tem trenutku praktično 0 in da niso zaščiteni proti inflaciji.

Varnost?

S 1.1.2016 je stopil v veljavo Solvency II in s tem je nehal veljati 122. člen zakona o zavarovalništvu, ki je do tedaj striktno zapovedoval, kam mora biti denar naložen in s tem posredno zagotavljal varnost naloženega kapitala. Po novem lahko zavarovalnice same izbirajo kam bodo denar naložile, pri tem pa morajo v vsakem trenutku zagotavljati pokritost zapadlih obveznosti. Kako se bo to obneslo bomo še videli, dejstvo pa je, da bo potrebno dvakrat premisliti komu boste zaupali denar. Pri bankah pa še vse po starem: 100.000 EUR jamstva za račun pri posamezni banki, velja samo za fizične osebe.