OSEBNO | SIERRA d.o.o. - Sistemske finančne storitve

Upravljanje osebnih financ

Pod opisom osebno finančno svetovanje se skriva marsikaj, lahko analiziramo segmentalno po branžah, lahko pa tudi kompleksno, kot celovito finančno sliko. Najlažje to prikažemo na spodnjem primeru. 

Hitri izračun prihranka

Letni prihranek do 1.138,48 EUR!

Podjetje Sierra d.o.o. se zavezuje, da pridobljenih podatkov ne bo posredovala tretjim nepooblaščenim osebam , ter da bo s pridobljenimi podatki ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov in določbami Zakona o zavarovalništvu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podjetje Sierra d.o.o. obdeluje posredovane podatke (kot npr. ime in priimek, naslov, tel. št., e-mail) za potrebe neposrednega trženja kot so: obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, obveščanje o nagradnih igrah. Posredovani osebni podatki, se hranijo do preklica osebe na katero se nanašajo.  Seznanjen sem z možnostjo, da lahko dano privolitev kadarkoli prekličem. To lahko storim s pisno izjavo, naslovljeno na Sierra d.o.o. Slomškova 12, 1000 Ljubljana oz. na info@sierra.si ali na telefonski številki 080 80 95. Podjetje Sierra d.o.o. bo z obdelavo, ki temelji na preklicani privolitvi, prenehala najkasneje v 15 dneh po njenem prejemu.

,

OSEBNE FINANCE

Družina iz Tržiča

Pri analizi pogodb smo ugotovili, da imajo sklenjene pogodbe premoženjskega zavarovanja za stanovanje v več nadstropnem objektu sklenjeno tako, da je zavarovana nepremičnina kot etažna lastnina in premičnine. Objekt pa je preko upravnika ravno tako zavarovan. Klientu smo pojasnili da pri premoženjskih zavarovanjih velja pravilo, da so predmeti zavarovanja lahko zavarovani pri večih zavarovalnicah pri tem , da morebitna odškodnina ne more preseči vrednosti zavarovanja, kar pomeni da je dvojno zavarovanje nima smisla. Pri izplačilu morebitne odškodnine iz naslova škodnega dogoda bi dobili povrnjeno škodo samo enkrat, čeprav plačujejo dvojno zavarovanje. Nadalje smo ugotovili, da obstoječa zavarovalna polica ne pokriva vseh rizikovov, ki jih zavarovanec potrebuje. Pri preureditvi zavarovanju smo dosegli naslednje:

• izključitev dvojnega zavarovanja
• določitev ustreznih rizikov
• znižanje premije zavarovanja

Skupni prihranek 121 EUR na letni ravni!

Nadaljnje smo ugotovili, da obsotoječe mešano življensko zavarovanje ni sklenjeno skladno s potrebami in željami zavarovanca. Pri tem zavarovanec ni imel nezgodnega zavarovanja, ki ga zaradi narave dela in dnevne migracije potrebuje.

Obstoječega zavarovanje, za katerega je plačeval 50 EUR mesečno, je po preureditvi zavarovanec za isti znesek dobil:

• družinsko nezgodno zavarovanje
• pokojninsko varčevanje
• riziko zavarovanje smrti in nastopa težkih bolezni

Doplnilno zdravstveno zavarovanje. Namesto dosedanjega zavarovanja pri Vzajemni je stranka prešla na Adriatic Slovenica in s tem prihranila 70 EUR letno, v prvem letu, kar znaša 140 EUR letno za dve osebi.

Avtomobilsko zavarovanje. Dosedanja polico za katero je plačeval 604 EUR je zamenjal s polico pri konkurenčni zavarovalnici za katero pri istih kritjih plačuje sedaj 420 EUR. Prihranek 184 EUR

Končni rezultat: prihranek 445 EUR in ustrezna zavarovalna kritja osebnih zavarovanj brez dodatnih stroškov!

 

Ste pripravljeni na izboljšanje tudi VAŠIH osebnih financ?

STOPITE V KONTAKT

Sierra d.o.o.

Naša vizija je na kvaliteten, kompetenten in zaupanja vreden način svetovati klientom na finančnem področju. Rezultat našega dela je prihranek pri stroških, katerim se ne morete izogniti na eni strani in zagotovitvi socialne varnosti na drugi strani.

  • FINANČNO SETOVANJE
  • NALOŽBENO ŽIVLJENSKO ZAVAROVANJE
  • Upravljanje osebnih financ

Mi skrbimo za vas!

STOPITE V KONTAKT