Poslovno | SIERRA d.o.o. - Sistemske finančne storitve

Poslovne rešitve.

Zavezani h kvaliteti vrhunskih sistemskih finančnih rešitev za poslovne uporabnike – svetovanje na področju investicij, obvladovanje stroškov, finančni management.

 

STOPITE V KONTAKT

Prihranek 1.230 EUR letno!

Skupina podjetij iz Slovenije z istim lastnikom je s cesijskimi pogodbami urejala upniško dolžniška razmerja tako znotraj skupine kot tudi z zunanjimi poslovnimi partnerji. Skupina je zavezana vsakoletnemu revizijskemu pregledu. Ob zadnjem pregledu je revizor zahteval popravek vrednosti terjatev, ki so po njegovem mnenju neizterljive. Poleg tega je upnik izven skupine enostransko odpisal terjatev do skupine, saj jih je pobotal z drugimi obveznostmi. S popravkom vrednosti terjatev bi se podjetju občutno spremenila bilanca uspeha, kar bi vplivalo na uspešnost pridobivanja sredstev preko razpisov.

Z ustreznimi vknjižbami je podjetje ohranilo uspešno bilanco uspeha in zagotovilo ustrezno bilanco stanja. Pri tem se ni izkazal strošek zmanjšanja vrednosti terjatev v višini 260.000 EUR, posledično pa je imelo podjetje ustrezno višji dobiček iz poslovanja.

Skupina ima v lasti 15 vozil, ki jih uporablja za službene namene. Vozila so zavarovana tako z obveznim kot s kasko zavarovanjem. Skupni povprečni letni strošek zavarovanja vozil je znašal 9.450 EUR. Po ustrezni prilagoditvi zavarovalnih pogodb se je strošek zmanjšal na 8.220 EUR.

Prihranek 1.230 EUR na letni ravni.

20.000 EUR na zaposlenega!

Visoko tehnološko podjetje z območja Dolenjske se je soočalo s problemom, da so se zaposleni po opravljenem šolanju in pridobitvi ustreznih tehničnih znanj odločili za ustanovitev lastnih podjetij oz. zaposlitev pri konkurenci. Kljub konkurenčni prepovedi in povečanju plače v podjetju niso želeli ostati.

Z ustanovitvijo sklada za tiste zaposlene, ki bodo v podjetju ostali več kot 10 let in pri svojem delu dosegali zastavljene cilje, so zaposleni dobili motivacijo, da ostanejo v podjetju. Nagrade za posameznega zaposlenega ob izpolnitvi pogojev znašajo 20.000 EUR in več. Naloženi denar je podjetju ves čas na razpolago, pri tem pa se obrestuje s 3 % letno obrestno mero.

Odliv zaposlenih se je ustavil.

Zaupajo nam.

Skozi leta dobrega dela smo skupaj s partnerju ustvarili uspešne poslovne rezultate. 

Ste v vašem podjetju pripravljeni na vrhunske sistemske rešitve?

STOPITE V KONTAKT

Sierra d.o.o.

Naša vizija je na kvaliteten, kompetenten in zaupanja vreden način svetovati klientom na finančnem področju. Rezultat našega dela je prihranek pri stroških, katerim se ne morete izogniti na eni strani in zagotovitvi socialne varnosti na drugi strani.

  • SISTEMSKE REŠITVE
  • finančni management
  • OBVLADOVANJE STROŠKOV

Mi skrbimo za vas!

STOPITE V KONTAKT