Osebno finančno svetovanje

financno-svetovanje-napis.jpg

Pod opisom osebno finančno svetovanje se skriva marsikaj, lahko analiziramo segmentalno po branžah, lahko pa tudi kompleksno, kot celovito finančno sliko. Natančne opredelitev o tem kaj to je , enostavno ni, zatorej si lahko to vsakdo tolmači po svoje in konec koncev termin uporabi po svojih potrebah.

Naloga osebnega finančnega svetovalca je svetovanje posamezniku glede osebne naložbene strategije, sodeluje pa tudi pri pripravi premoženjskega načrta. Dober finančni svetovalec pozna lokalni in mednarodni trg vrednostnih papirjev, naložbene možnosti, ponudbe zavarovalnic in nenazadnje tudi dogajanje na nepremičninskem trgu.

Definicija

Osebno finančno svetovanje je je postopek v katerem ustrezno usposobljeni Osebni Finančni Svetovalec, na željo klienta, analizira njegovo trenutno, srednjeročno in dolgoročno finančno situacijo. Na osnovi pridobljenih informacij optimizira posamezne finančne segmente z ozirom na potrebe in zmožnosti klienta.   

Področja osebnega finančnega svetovanja

  • Bančni računi, bančne kartice (debetne & kreditne)
  • Krediti & leasingi
  • Investicije & vlaganja (vrednostni papirji in plemenite kovine)
  • Aktivno upravljanja premoženja
  • Upravljanje s terjatvami in naložbami
  • Davčno svetovanje in optimiziranje
  • Zavarovanja : ne-življenje
  • Zavarovanja : življenje (riziko, naložbeno, mešano…)
  • Nepremičnine kot naložba
  • Skrb za starost

Način našega dela

1. Korak

Osebno srečanje s klientom in spoznavanje njegovih želja, potreb in izzivov

2. Korak

Podrobni pregled dokumentacije in analiza podatkov

3. Korak

Uskladitev rezultatov s potrebami željami in izzivi posameznika – izdelava finančnega načrta

4. Korak

Dogovor in izvedba finančnega načrta s klientom