Naložbeno življenjsko zavarovanje

naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje je življenjsko zavarovanje in hkrati naložba v sklade. Stranka – zavarovalec vlaga v investicijski sklad, obenem pa je zavarovanec (ki je lahko ista ali različna oseba kot zavarovalec) zavarovan za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

Zagotavlja torej kritje za primer smrti, v primeru doživetja pa po poteku zavarovanja upravičenec prejme izplačano vrednost premoženja na naložbenem računu. Posledično se tako razdeli tudi premija, ki jo plačuje. Del je namenjene kritju tveganja zavarovančeve smrti, del pa se vlaga v varčevanje v skladih. 

Ustreznost zavarovalnega dela naložbenega zavarovanja je odvisna od višine zavarovalne vsote, ki jo prejmejo zavarovančevi bližnji v primeru njegove smrti. Donosnost in varnost varčevalnega dela naložbenega zavarovanja pa sta seveda odvisni od njegove primernosti za zavarovančev naložbeni profil in od dogajanja na trgu, v katerega se investira. Odločilna dejavnika, ki ločujeta boljše produkte od slabših , sta dva. Najprej je uspeh naložbe odvisen od kakovosti vzajemnega sklada ali drugega produkta, ki je vključen v zavarovanje. Drugi dejavnik pa so stroški zavarovanja, ki jih zavarovalnica odbije od premije, preden jo vloži v varčevanje.

Zakaj se odločiti za naložbeno življenjsko zavarovanje?

Na trgu obstaja veliko finančnih produktov za dodatno pokojninsko varčevanje, kot so delnice, obveznice, vzajemni skladi, mešani skladi in drugi. Vendar, če bi želeli v večino teh finančnih produktov investirati bi se soočali z visokimi stroški in poplavo informacij, ki so običajnemu prebivalcu neznane. Večina ljudi nima časa, znanja in denarja za investiranje v navedene finančne produkte, zato je naložbeno življenjsko zavarovanje, kot kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja, prava izbira.